09/01/2017

Opent het fraaiste Friese dorp al zijn deuren?

Buurt Veenwoudsterwal600.jpg

De afgelopen twee jaar werkte ik aan een idee, dat idee werd in samenwerking met velen een plan, genaamd Iepen Doar(p). Dat plan, het audiovisueel portretteren van alle 128 huishoudens van het dorp Feanwâldsterwâl - wordt nu werkelijkheid. Aanstaande 20 januari starten we het project met een feestelijke bijeenkomst voor bewoners van Feanwâldsterwâl in het lokale café. 

WAT IS HET PLAN?

Iepen Doar(p), Fries voor Open Deur / Dorp, is een artistiek documentair project bedoeld om het dorp Feanwâldsterwâl in zijn geheel - d.w.z. alle 128 huishoudens - audiovisueel te portretteren. Feanwâldsterwâl, een van de fraaiste Friese dorpen, officieel het jongste dorp van Nederland, het dorp waar ik gelukkig groot groeide, vertelt via dit project het verhaal van hét Friese dorp anno nu. Dat is relevant en interessant omdat Friesland de provincie is met verreweg de grootste dorpsdichtheid van Nederland, haar hedendaagse geschiedenis is aldus te vinden in alledaags dorpsleven.

WAAROM DIT PLAN?

​We willen met Iepen Doar(p) laten zien dat ieder leven een portret waard is; de verbindingen die er al zijn in het dorp via het vastleggen en delen van persoonlijke verhalen versterken. We willen recht doen aan het thema van Leeuwarden - Friesland 2018 (Culturele hoofdstad van Europa): Iepen mienskip Criss crossing communities; onderzoeken welke betekenis dat veelgeprezen woord 'mienskip' heeft en zodoende op eigenzinnige wijze de hedendaagse geschiedenis van Friesland vastleggen voor toekomstige generaties.

HOE DOEN WE DAT?

Dat doen we door achter iedere voordeur in gesprek te gaan en te achterhalen waarom en hoe de mensen wonen waar ze wonen; wat hen bindt aan de plek, aan de omgeving en de mensen. Die verhalen nemen we op en bewerken we tot een fragment van ongeveer twee minuten, waarna een fotograaf langskomt om passend beeld te maken (Check onze pilots hier en hier). In het Culturele jaar 2018 gaan we 128 dagen achtereen iedere dag een deur in het dorp spreekwoordelijk openen, dat doen we online via onze website iependoarp.eu en de daaraan verbonden sociale media. Op diezelfde website vertellen we vanaf 21 januari 2017 over de voortgang van onze werkzaamheden.

WIE ZIJN IEPEN DOAR(P)?

We, dat zijn de bestuursleden van Stichting Iepen Doar(p) met voorzitter Douwe Kootstra, Penningmeester Fred van Elst en secretaris Gon Bilstra. We, dat is ook het team van makers, onderwie Hester Heite, Frank Boelen, Sjouke Lousma, Sippy Tigchelaar, Tryntsje Nauta, Marieke Kijk in de Vegte, Benthe van Aalst, Jelle Post, Marinus Groen, Robea Kleisma en Sjoerd Litjens. Al deze mensen zullen er alles aan doen om van Iepen Doar(p) een succes te maken, om ervoor te zorgen dat de bewoners van Feanwâldsterwâl zich via Iepen Doar(p) gezien en gehoord weten.  

WIE FINANCIEREN HET PROJECT?

Bij dit werk worden we gesteund door The Art of Impact, Fonds 21, Bankgiroloterijfonds, Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Tytsjerksteradiel, BNG Cultuurfonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Gemeente Dantumadiel, PW Janssens Friesche Stichting, Fonds Bevorderen Fries taalgebruik, MAOC Gravin van Bylandt stichting, Rabobank Noord-Oost Friesland (Fonds Coöperatief dividend), Douwe Kalma Stichting, Feitsma Funs, Dorpsbelangen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o. Altenburg en Wymenga

BIJDRAGEN AAN IEPEN DOAR(P)?

Deze sponsoren maken de productie en publicatie van het project mogelijk. De Friese erfgoedinstelling Tresoar zorgt ervoor dat Iepen Doar(p) na publicatie duurzaam toegankelijk blijft. Daarbij hopen we van harte dat het project verder reikt dan alleen de online publicatie. We stimuleren dat er aanvullende initiatieven ontstaan die het dorp en de onderlinge verbinding in Feanwâldsterwâl goed doen, die de verhalen die het dorp maken tot wat het is, verder vertellen.